חברים יקרים

התרבות הישראלית עומדת בימים אלה בפני קטסטרופה, אולי החמורה בתולדותיה. כפי שעולה מדיוני התקציב, בהמשך לפנייתם של נציגי התרבות בישראל אל שר האוצר, מסתבר כי משה כחלון אינו רואה בתרבות צורך לנשמה או
לגוף, וכי אינו מחשיב את התרבות כגורם חשוב בחיי חברה בריאה. לא רק שאין בכוונתו להגדיל את תקציב התרבות אלא שהוא מבקש לקצץ אותו ולבטל את החרגת תקציב התרבות הדל מקיצוצי רוחב.

המשבר נמצא בפתחנו. בתוך שבועיים עד שלושה תתכנס הממשלה בנושא ועלינו להיאבק ולעשות הכל כדי שתקצוב התרבות לא ייפגע אלא אף יגדל. זה הזמן לאחד כוחות אמנים, יוצרים, מנהלי ועובדי מוסדות, זמרים ושחקנים – לזעוק את מצוקת התרבות הישראלית בקול אחד וברור.

המאבק להעלאת תקציב התרבות אינו אישי או מגזרי. קיצוץ בתקציב הינו גזר דין מוות מקצועי למוסדות, ארגונים, יוצרים ואמנים וליצירה הישראלית. מדינה ללא תרבות היא לא מדינה. התרבות היא נכס אסטרטגי של מדינת ישראל. היא משמרת את המסורות התרבותיות, מעודדת את גיבוש הזהות הישראלית, ממריצה לחשיבה יצירתית וחדשנות ושומרת על החוסן הלאומי ועל הלכידות החברתית. יתרה מכך, התרבות אמורה לאפשר לכל ילד וילדה, נער ונערה, או איש ואישה, מכל המגזרים החברתיים, ובכל המגוון העשיר שממנה מורכבת החברה הישראלית לצרוך תרבות בכל מקום על פני מפת הארץ.

לצערנו, המצב בארצנו אינו כך. העם בישראל רעב גם לתרבות, ובפריפריה הרעב לתרבות גדול יותר. ישראל מפגרת אחרי מדינות מפותחות בעולם בכל הקשור לתקצוב תרבות ומוסדות תרבות. תקציב התמיכה עומד על %2.00 בלבד מסך התקציב (כחמישית מההקצאה לתרבות במערב).

כל העוסקים בתרבות, המונים יחד עשרות אלפי אנשים מכל המגזרים והתרבויות החיים כיום בישראל , נחושים לפעול יחד כדי להביא לשינוי בסדרי העדיפויות בנוגע למקומה של התרבות בישראל ולתקצוב התרבות באופן ראוי, בהתאם להמלצת אונסקו וכמו רוב מדינות המערב.

כבעבר כך גם הפעם, משרד התרבות בראשותה של השרה מירי רגב ומטה המאבק לקידום התרבות עומדים בחזית אחת מאחורי הדרישה לחולל מהפך ולהעלות את תקציב התרבות לתקציב ראוי למען כל אזרחי ישראל.

הכתובת אחת והיא שר האוצר משה כחלון. כמי ששם את האג’נדה החברתית לנגד עיניו לאורך כל חייו הציבוריים ופועל לצמצום הפערים החברתיים בכל הרבדים, אנו קוראים למשה כחלון: אל תפנה עורף לתרבות, ואל תוותר על השורשים שלך ושל רבים כמוך. העם רעב גם לתרבות. היה שותף לאתגרים הרבים עימם מתמודדים היוצרים, האמנים, מוסדות וגופי התרבות הרבים במטרה להביא את התרבות הישראלית לכל רחבי הארץ.