ערב חשיפה להקת המחול הקיבוצית 2

*שליחת הטופס מהווה אישור הגעה

שם מלא *

תפקיד *

בית ספר *

ישוב *

נייד *

דוא"ל *

מס' הזמנות *