תאריך: 04 יולי 2019 רכישת כרטיסים שעה : 20:00

הלו : אולם זיכרי

מיקום: קיבוץ געתון, ישראל

פרטים ומידע נוסף על הבכורה יעלו בקיץ 2019