\

פרטים ומידע נוסף על הבכורה עולמית מאת רמי באר יעלו לקראת קיץ 2020