\
תאריך: 25 יוני 2020 שעה : 20:00

הלו : אולם זיכרי

מיקום: געתון, ישראל

פרטים ומידע נוסף על הבכורה עולמית מאת רמי באר יעלו לקראת קיץ 2020