\

פרטים ומידע נוסף על הבכורה מאת רמי באר יעלו לקראת אביב 2021