עלות הרשמה לתכנית מצויינות – 1,000 ש”ח

שם פרטי *

שם משפחה *

גיל *

כתובת מגורים *

שם אולפן למחול / מגמה *

דוא"ל *

הערות

למעוניינים לשלם בצ’יק יש להסדיר את התשלום בתחילת התוכנית