קרן דליה ואלי הורביץ בע"מ

קרן דליה ואלי הורביץ בע”מ (חל”צ) – לקידום האמנות ולעידוד תרבות המחול בישראל

פועלת במטרה, ליצירה ופיתוח תחום המחול העכשווי בישראל,
טיפוח רקדנים מצטיינים, יצירת גשר אל קהילת המחול הבינלאומית, טיפוח הוראת המחול באזור הצפון
ועשיה למען הקהילה הרחבה באמצעות פרויקטים חינוכיים דרך אמנות המחול;