\

תעתוע.

אילוזיה, טעות החושים, תפיסה לא אמיתית של המציאות,
הטעיה, הפכפכות, מקסם שווא.

…. מהי זברה?
לבנה עם פסים שחורים
או שחורה עם פסים לבנים? …