המפגש החוויתי עם הלהקה והיצירה מחבר אותי לאמת הפנימית שלי מה שמאפשר אפילו לזמן קצר הסתכלות אותנטית על עצמי ועל העולם . ההתמודדות הפיזית של הרקדנים עם מגבלות הגוף מדגימה התמודדות עם אתגרים ומעוררת השראה. הדיאלוג בין הרקדנים ותמונת היצירה הכוללת מדגימים הלכה למעשה את המשמעות של תקשורת וסינרגיה וממחישים מושגים מעולם הניהול באופן ברור וחוויתי.

0 370